Ystadegau a data

Census 2021 Web

Cyfrifiad 2021

Yn fuan, bydd gofyn i gartrefi ar draws Casnewydd gymryd rhan yn yr arolwg cenedlaethol o dai a'r boblogaeth. Mae wedi cael ei gynnal bob degawd ers 1801, ac eithrio 1941.

Bydd gwybodaeth o'r cyfrifiad digidol yn gyntaf yn helpu i benderfynu sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u hariannu yn eich ardal leol. Gallai hyn olygu pethau fel meddygfeydd, tai neu lwybrau bysiau newydd.

Bydd cartrefi yn cael llythyr â chod mynediad unigryw yn y post a fydd yn eu galluogi i lenwi eu holiadur ar lein. Bydd holiaduron papur ar gael ar gais. Diwrnod y Cyfrifiad fydd 21 Mawrth.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i cyfrifiad.gov.uk.

Help gyda’ch cyfrifiad

I gael help gyda chyrchu eich cyfrifiad ar-lein, gan gynnwys esbonio’r broses a’ch cynorthwyo i gwblhau eich ffurflen ar-lein, trefnwch apwyntiad yma.

Census 2021 Job Opportunities - Apply Now!

The Office of National Statistics needs to recruit 30,000 Census field staff in the UK. Please visit censusjobs.co.uk to find out more.

Cyfrifiad 2011

Cynhaliwyd cyfrifiad diweddaraf y DU ar 27 Mawrth 2011, mae’r holl ganlyniadau ar wefan Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Proffiliau cymunedol Casnewydd

Mae’r proffiliau cymunedol yn rhoi gwybodaeth am bobl a chymunedau Casnewydd.

Lawrlwythwch y proffiliau isod:

Darllenwch fwy am broffiliau llesiant cymunedol Casnewydd

Atlas Casnewydd

Atlas Casnewydd yw’r parth gwybodaeth ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Casnewydd yn Un.