Lleoliadau Cynadledda

Mae Casnewydd yn cynnig amrywiaeth o leoliadau cynadledda gan gynnwys y lleoliad preswyl a hamdden mwyaf yn Ewrop, a lleoliadau hyfforddiant arbenigol ac ystafelloedd cyfarfod ar hyd coridor yr M4.

Rhowch gyfle i ni ddod o hyd i lety ar eich cyfer a’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich ymweliad.

 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig gwasanaeth am ddim i’ch helpu i ddod o hyd i’r lleoliad iawn yng Nghasnewydd, boed hynny ar gyfer cynhadledd, arddangosiad, cyfarfod busnes, digwyddiad hyfforddi neu ginio corfforaethol. 

Gweler hefyd y safleoedd a gymeradwyir ar gyfer priodasau neu seremonïau partneriaethau sifil yng Nghasnewydd.

Cyswllt

Swyddfa Gynadledda, Uned Dwristiaeth, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Ffôn: (01633) 233664

E-bosttourism.conferences@newport.gov.uk

Lleoliad

Ffôn

Seddi (theatr)

Ystafelloedd gwely

 (m2)

Math o leoliad

Celtic Manor Resort

+44(0)1633 410252

1500

400

1260

Gwesty 5*

Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru

+44(0)1633 410200

1500

0

26,000

Canolfan gynadleddau

Canolfan Casnewydd

+44(0)1633 656757

2024

0

1168

Chwaraeon

Kings Church

+44(0)1633 244453

1000

0

519

Lleoliad addoli

Campws Canol y Ddinas Prifysgol De Cymru

+44(0)1443 482002

1000

0

 

Academaidd

Canolfan Christchurch

+44(0)1633 822211

800

0

693

Lleoliad addoli

Holiday Inn

+44(0)1633 412777

500

119

638

Gwesty 3*

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd

+44(0)1633 656757

500

0

 

Chwaraeon

Glan-yr-afon

+44(0)1633 656757

493

0

 

Theatr

Theatr Dolman

+44(0)1633 263670

400

0

 

Darlithfa

Gwesty Coldra Court

+44(0)1633 413737

300

148

 

Gwesty 4*

Rodney Parade

+44(0)1633 674955

300

0

252

Chwaraeon

Clwb Golff Peterstone Lakes

+44(0)1633 680009

220

0

 

Chwaraeon

Gwesty Llaneirwg 

+44(0)1633 680355

220

41

188

Gwesty tŷ gwlad 4*

Sefydliad Lysaght

+44(0)1633

284911

180

0

 

Canolfan gynadleddau

Canolfan SHARE

+44(0)1633 212782

150

0

 

Cymuned

Parc Golf Club

+44(0)1633 680933

120

0

 

Chwaraeon

Neuadd Pentref Redwig

+44(0)7561 240728

120

0

 

Cymuned

Clwb Golff Llaneirwg

+44(0)1633 680408

120

0

 

Chwaraeon

Canolfan Bêl-droed Dragon Park

+44(0)1633
282911

100

0

309

Chwaraeon

Canolfan Dysgu Integredig Casnewydd

+44(0)1633 256482

100

0

 

Cymuned

Gwesty Queens

+44(0)1633 844900

100

29

 

Gwesty a bwyty

Tŷ Tredegar

+44(0)1633 815880

100

0

106

Hanesyddol

Cwrt Malpas

+44(0)1633 235405 / 233670

90

0

 

Hanesyddol

Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd Casnewydd

+44(0)1633 636355

80

0

 

gwarchodfa Natur

Tŷ Beechwood

+44(0)1633 273502

55

0

 

Parc Addurniadol

Clwb Golff Casnewydd

+44(0)1633 892643 

50

0

 

Chwaraeon

Holiday Inn Express

+44(0)870 9904083

40

125

52

Gwesty 3*

Fourteen Locks

+44(0)1633  892167

30

0

 

Atyniad

Siambrau Brenhinol, Ystafell Gynadledda Coleg Gwent

+44(0)1495 333564

20

0

 

Canolfan gynadleddau

Ystafell Bwrdd Bragdy Tiny Rebel

+44(0)1633
973727

16

0

 

Bragdy

Ballet Cymru

+44(0)1633 892927

 

0

196

Man diwylliant a’r celfyddydau

Gwesty Waterloo

+44(0)1633  264266

 

21

 

Gwesty 3*

 

TRA103216 14/06/2019