Trwyddedau

Tacsis

Alcohol ac adloniant

Anifeiliaid

Elusennau

Hapchwarae

Tatŵio a thyllu'r croen

Masnachu ar y stryd

Chwilio trwyddedau a cheisiadau am drwyddedau

Lawrlwytho Polisi Gorfodi Amddiffyn y Cyhoedd (pdf)

Trwyddedau eraill

Cysylltu

Gofynnwch am y tîm trwyddedu yng Nghyngor Dinas Casnewydd