Gofalwyr

Residential care_shutterstock_530955898

Mae gofalwr yn rhywun sy’n gofalu am rywun na all ymdopi yn ei gartref heb gymorth.   

Gallai'r person rydych yn gofalu amdano fod yn berthynas, ffrind neu gymydog a gallai fod yn byw gyda chi neu yn ei gartref ei hun.

Gall bod yn ofalwr fod yn foddhaol iawn ond gall effeithio arnoch yn gorfforol ac yn emosiynol a gallai fod gennych eich anghenion eich hun oherwydd salwch neu anabledd. 

Gwnewch gais am asesiad gofalwr 

Help a Chymorth 

Gall grwpiau cymorth lleol i ofalwyr yng Nghasnewydd gynnig cymorth, cyfeillgarwch a gweithgareddau

Mae Partneriaeth Cymorth Casnewydd yn cynnig cyngor a chymorth am ddim i drigolion Casnewydd, yn benodol gofalwyr, pobl hŷn a phobl sydd â demensia ac anableddau.

Gall Cysylltwyr Cymunedol gynnig cyngor a’ch cysylltu â grwpiau a gweithgareddau yn eich ardal. 

Gofalwyr Ifanc 

Mae gofalwyr ifanc yn iau na 18 oed ac yn gofalu neu'n helpu i ofalu am berthynas trwy wneud gwaith tŷ, siopa, coginio neu ofalu am frodyr a chwiorydd. 

Cysylltwch i gael gwybodaeth a chyngor os ydych chi neu rywun rydych yn ei nabod: 

  • Yn iau na 18 oed
  • Yn byw yng Nghasnewydd
  • Yn gofalu am, neu’n helpu i ofalu am rywun

Gwybodaeth Ychwanegol 

Cysylltu 

Project Gofalwyr Ifanc Casnewydd, 114 Lower Dock Street, Casnewydd NP20 2AF 

Ffôn: (01633) 251192 neu ewch i wefan Gofalwyr Ifanc Gwent am fwy o wybodaeth.  

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Casnewydd

 

TRA112188 29/11/2019