Partneriaeth y Gweithlu

Newport Social Care Workforce Development Partnership logo

Mae Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Casnewydd (SCWDP) yn cynrychioli'r sector gofal cymdeithasol yn ardal Casnewydd, gyda chymorth Coleg Gwent, Prifysgol De Cymru, hyfforddwyr gofal cymdeithasol annibynnol a Chyngor Dinas Casnewydd.

Nod Partneriaeth Casnewydd yw hybu ethos Llywodraeth Cymru, sef 'un sector, un gweithlu', gan sicrhau bod y gweithlu'n gallu cael gwybodaeth ac arweiniad perthnasol a hyfforddiant perthnasol sy'n arwain at gymhwyster neu beidio. 

Hyfforddiant

Gallwch bori a threfnu cyrsiau hyfforddiant ar-lein. 

Cysylltu

Rheolwr Hyfforddiant, Tŷ Brynglas, Brynglas Road, Casnewydd NP20 5QU

Ffôn: (01633) 233627

Cyfarwyddiadau at Dŷ Brynglas

O'r M4 - gadewch y draffordd wrth Gyffordd 26 a dilynwch yr A4051 i Gasnewydd, dilynwch yr ail ffordd i'r chwith i Brynglas Road, parhau i fyny'r allt ac mae Tŷ Brynglas ar y dde. 

O ganol dinas Casnewydd - dilynwch yr arwyddion tuag at Gwmbrân, wrth gylchfan Harlequin, gadewch wrth yr ail allanfa, cadwch i'r chwith yna bwrw ymlaen i ffordd yr A4051, trowch yr ail droad i'r dde i Brynglas Road, parhau i fyny'r allt ac mae Tŷ Brynglas ar y dde.