Coronafeirws (COVID-19)

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn dilyn ac yn gweithredu arfer gorau fel y cynghorir gan y llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn gyffredinol, caiff gwasanaethau hanfodol y Cyngor eu blaenoriaethu a bydd gwybodaeth reolaidd am unrhyw newid i wasanaethau yn ymddangos yma.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus CymruLlyw.CymruGov.UK a GIG

Mae ein canolfan gyswllt ar agor ar gyfer galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm, mae'r Orsaf Wybodaeth ar gau hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i adrodd neu ofyn am wasanaethau'r Cyngor.

Gwnewch ymholiad cyffredinol am COVID-19 ar-lein neu e-bostiwch info@newport.gov.uk


Update 2 December: Covid-19 Vaccine

40 million doses of the Pfizer/BioNTech vaccine have been secured by the UK Government on behalf of the UK. Wales, like the other UK nations will now begin to receive its share.

The Aneurin Bevan University Health Board have operational plans in place and are ready to begin vaccinations, however they are currently awaiting national guidance on the deployment of the vaccine locally, which will be available in a matter of days.

The vaccine is likely to be in limited supply initially and due to this groups of people have been identified in a priority order to receive the vaccine. Further information about priority groups can be found here.

Read the full statement from Welsh Goverment here.

Update 1 December: national restrictions

 • Stay out of each other’s homes, except in very limited circumstances
 • Groups of four people are able to meet in indoor public spaces, such as pubs, bars, restaurants and cafes.
 • All hospitality settings, including restaurants, cafes, pubs and bars can open indoors and outdoors for the consumption of food and non-alcoholic drinks and must close by 18:00. Alcoholic drinks cannot be served or consumed at any time within these premises.
 • Restrictions don’t permit any cross border travel without a reasonable excuse and to take a holiday is not currently considered a reasonable excuse.
 • View Welsh Goverment post firebreak FAQs

Key council services continue to be delivered, we will publish details of any changes. 

Update 16 November: self-isolation payment

You could get a payment of £500 to help with loss of earnings if you’ve been told to isolate by NHS Test and Trace on or after 23 October 2020 and you cannot work from home, read about and apply for the COVID-19 self-isolation payment.

Mesurau cenedlaethol o ddydd Llun 9 Tachwedd

Nododd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford ragor o fanylion am y mesurau cenedlaethol newydd a gaiff eu cyflwyno pan ddaw'r cyfnod atal i ben ar 9 Tachwedd.

 • Mewn datganiad i'r Senedd, cadarnhaodd y byddai grŵp o bedwar o bobl yn gallu cyfarfod mewn mannau cyhoeddus dan do, fel tafarndai, bariau, bwytai a chaffis.
 • Bydd y sector lletygarwch yn cyflwyno archebu ymlaen llaw, slotiau amser ac yn casglu manylion cyswllt i gefnogi'r system Profi, Olrhain, Diogelu.
 • Bydd y cyrffyw 10pm ar werthu alcohol yn parhau yng Nghymru.
 • Caiff y system ei hadolygu ar ôl pythefnos.
 • Gweld Datganiad y Prif Weinidog 
 • Gweld cwestiynau cyffredin

Mae gwasanaethau allweddol y cyngor yn parhau i gael eu darparu, byddwn yn cyhoeddi manylion unrhyw newidiadau. 

Adferiad Strategol Casnewydd

Mae ein nodau adfer strategol yn nodi sut y byddwn yn parhau i adeiladu Casnewydd well drwy ddiogelu bywydau, cefnogi ein cymunedau a'r rhai sy'n agored i niwed, lleihau anghydraddoldeb, ac ailadeiladu ein heconomi.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Gweld calendr cyfarfodydd y Cyngor

Yn unol â mesurau iechyd y cyhoedd i liniaru lledaeniad Covid-19 ac i alluogi'r Cyngor i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r rhai sy'n agored i niwed, cafodd pob cyfarfod cyhoeddus ei atal ym mis Mawrth ac unrhyw gyfarfodydd nad oeddent yn hanfodol eu canslo. 

Bydd penderfyniadau brys yn parhau i gael eu gwneud yn unol â chynlluniau dirprwyo'r swyddog a'r Aelodau a nodir yng Nghyfansoddiad a gweithdrefnau gwneud penderfyniadau brys y Cyngor.

Mae deddfwriaeth pwerau brys gan San Steffan a Llywodraeth Cymru yn atal dyletswyddau statudol ac amserlenni penodol yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Roedd hyn yn dileu'r angen i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mai ac yn caniatáu parhad penodiadau presennol.

Gwybodaeth arall

Datganiad gan Fforwm Gwydnwch Lleol Gwent

Datganiad ar y cyd gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, ac arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Cynghorydd Andrew Morgan (19/03/20) 

TRA127363 27/10/2020