Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Public Notices

School admission arrangements 2022

In accordance with Welsh Government’s statutory School Admissions Code, the council is required to undertake an annual consultation on admission arrangements in the school year beginning two years before the school year in which the arrangements would apply.

The consultation in relation to the proposed admission arrangements for September 2022 is now live and all comments must be received by 12 Noon, 12th February 2021.

View the consultation document (pdf)

Traffic Regulation Order, 5 October - 30 October 2020

Street Parking Place for Disabled Persons and Revocation Order 2020

Ymgynghoriadau diweddar 

Ehangu Ygol Bassaleg

Daeth i ben 12 Tachwedd 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Cynyddu capasiti Ysgol Basaleg o 1,747 i 2,050 yn weithredol o fis Medi 2023.

Ymgynghoriad ffurfiol i gyfuno Ysgolion Meithrin Kimberley a Fairoak

Daeth i ben 11 Medi 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021.

Welliannau i Barc Black Ash a Monkey Islandd

Daeth i ben 8 Ebrill 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu gwneud gwelliannau i Monkey Island a Pharc Black Ash. Dweud eich dweud.

Diolch am rannu eich barn

Dylai’n holl ymgynghoriadau fod ar gael yn Ddwyieithog, os nad ydynt dylech gysylltu â equalities@newport.gov.uk

Croesewir cyfraniadau ac ymatebion yn Gymraeg ac os ydych am fynychu digwyddiad cyhoeddus ac am ddefnyddio’r Gymraeg yna rhowch wybod i ni ymlaen llaw fel y gallwn drefnu cyfieithu ar y pryd equalities@newport.gov.uk

TRA115348 07/02/2020