Lleisiwch eich barn

Have your say icon

Ymgynghoriadau ar y Gweill   

Sustainable Travel

13 May - 30 June 2019

The way we travel leaves a trail of noise and air pollution as well as carbon emissions, share your views on our Sustainable Travel Strategy...

Local toilets strategy

11 June - 9 July 2019

Complete this survey to share your views on a local toilets strategy for Newport...

Eveswell and Somerton primary schools federation

3 June - 14 July 2019

The governing bodies of Eveswell Primary School and Somerton Primary School, with Newport City Council, propose the establishment of The Eveswell and Somerton Primary School Partnership... 

Ymgynghoriadau diweddar 

Expansion of Ysgol Bryn Derw

Daeth i ben 11 June 2019

Newport City Council consulted on the proposal to expand Ysgol Bryn Derw and increase the capacity of the school from 48 to 68 with effect from January 2020.

Cynllun Llogi Beiciau 

Daeth i ben 31 Mai 2019

Os ydych yn byw neu’n gweithio yng Nghasnewydd, rhowch eich barn ar y cynnig i gyflwyno cynllun llogi beiciau ledled y ddinas a’n helpu i nodi lleoliadau llogi beiciau posibl. 

Strategaeth Hygyrchedd Drafft ar gyfer ysgolion

Daeth i ben 8 Ebrill 2019

Mae Strategaeth Hygyrchedd Drafft Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer ysgolion yn nodi sut mae’r cyngor yn amcanu gwella hygyrchedd ysgolion ar gyfer disgyblion ag anableddau.

Polisi Myndediad at Ysgolion 2020/2021  

Daeth i ben 1 Mawrth 2019

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar drefniadau mynediad at ysgolion a fydd yn weithredol o fis Medi 2020. Does dim newidiadau polisi arfaethedig yn rhan o'r ymgynghoriad yma. Lawrlwythwch y Polisi Mynediad at Ysgolion Arfaethedig 2020/2021 (pdf)

Ebostwich unrhyw sylwadau at school.admissions@newport.gov.uk neu ysgrifennwch at Rheolwr Mynediad at Ysgolion, Gwasanaehau Addysg, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd  NP20 4UR 

Gatio Arcêd y Farchnad dros nos

Daeth i ben ar 27 Chwefror 2019 

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn gynnar yn 2018, mae’r cynnig i osod gatiau i gau Arcêd y Farchnad yng Nghasnewydd dros nos er mwyn mynd i’r afael â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi ei ddatblygu ymhellach gyda pherchnogion a meddianwyr busnesau’r arcêd.  

Cyngor Dinas Casnewydd Cyllideb 2019/2020

Daeth i ben ar 30/01/2019

Mae Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd wedi ystyried cyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20 a sut gallai gwasanaethau gael eu cynnig o fewn yr adnoddau sydd ar gael.

Cyngor Dinas Casnewydd 

Daeth i ben ar 9 Rhagfyr 2018

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu mwy na 800 o wasanaethau i fwy na 151,000 o bobl sy’n byw mewn mwy na 65,000 o gartrefi. 

Diolch am rannu eich barn

TRA101406 01/05/2019