Swyddi'r Cyngor

Disability Confident Employer logo_August 2016

HYSBYSIAD PWYSIG: Cofiwch na fydd y system recriwtio ar-lein a Hunan-wasanaeth Cyflogeion ar gael rhwng dydd Llun 5 Hydref a dydd Mawrth 6 Hydref 2020 oherwydd gwaith uwchraddio hanfodol. 

 

Mae angen pobl ddawnus ar Gyngor Dinas Casnewydd i gyflwyno gwasanaethau i drigolion Casnewydd ac, yn gyfnewid am hyn, mae’n cynnig pecyn buddion deniadol.

Lawrlwythwch polisi cyflog a gwobrwyo y Cyngor (pdf)   

Dylai cyflogeion Cyngor Dinas Casnewydd fewngofnodi i HC yma

Swyddi gwag

Gweld yr holl swyddi

Chwilio am swyddi penodol

Creu hysbysiadau swyddi

Gwaith cymdeithasol gyda phlant a theuluoedd

Swyddi Casnewydd Fyw

Darllenwch yr arweiniad ar wneud cais cyn cyflwyno eich cais am swydd

Cymorth

I gael cymorth i lenwi ffurflen gais ar-lein, cysylltwch â’ch llyfrgell leol i gytuno ar amser addas i chi ffonio a chael cymorth.

Gallai fod yn ddefnyddiol paratoi ychydig o wybodaeth cyn eich ymweliad, fel dyddiadau swyddi blaenorol, cymwysterau a thystiolaeth o pam yr ydych yn bodloni meini prawf y swydd.

Gadewch ddigonedd o amser cyn y dyddiad cau i lenwi eich ffurflen gais.