Etholiad Cyffredinol 2019

Vote-elections

Dydd Iau Rhagfyr 12 2019

Lawrlwythwch y Hysbysiad o Etholiad - Dwyrain Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch y Hysbysiad o Etholiad - Gorllewin Casnewydd (pdf) 

Results will be published here when known

Notice of poll

Download the Notice of poll - Newport East (pdf)

Download the Notice of poll - Newport West (pdf)

Election agents

Download the Notice of election agents - Newport East (pdf)

Download the Notice of election agents - Newport West (pdf)

Cysylltu

Y Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Llinell Gymorth Cofrestru Etholiadol: (01633) 210745 

E-bost: uvote@newport.gov.uk