Newyddion

Dyddiad cau ar gyfer darpar ymgeiswyr seneddol

Wedi ei bostio ar Wednesday 13th November 2019

Rhaid i ymgeiswyr sydd am sefyll dros Ddwyrain Casnewydd neu Orllewin Casnewydd yn yr etholiad cyffredinol ar 12 Rhagfyr ddanfon eu papurau enwebu cyn 4pm ddydd Iau yr wythnos hon (14 Tachwedd).

Mae modd cyflwyno'r rhain i'r swyddfa etholiadau yn y Ganolfan Ddinesig rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith. Does dim rhaid cael apwyntiad, ond mae'n well i chi gael er mwyn osgoi unrhyw oedi di-angen.

Cysylltwch â'r swyddfa cofrestru etholiadol ar 01633 210745 i gael rhagor o wybodaeth.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.