Newyddion

Cofrestriadau geni yn ailgychwyn Ddydd Llun 29 Mehefin

Wedi ei bostio ar Thursday 25th June 2020

Gall cofrestriadau geni yng Nghymru ailgychwyn bellach – penderfyniad sydd i'w groesawu, gan y bydd llawer o rieni newydd yn awyddus i gwblhau'r garreg filltir bwysig hon ar gyfer eu babi.

Nodwch fod trefniadau newydd wedi'u gwneud ar gyfer pob genedigaeth yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan/Gwent. Mae’r pum awdurdod lleol sef Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yn cydweithio er mwyn i chi allu mynd i'ch swyddfa leol i gwblhau'r cofrestriad a phrynu tystysgrif geni eich babi.

Oherwydd yr ôl-groniad o gofrestriadau, caiff apwyntiadau eu blaenoriaethu ar sail dyddiad geni'r babi, gyda'r rhai sydd wedi disgwyl hiraf yn cael eu cofrestru gyntaf.

Anogir rhieni y ganwyd eu babanod cyn 1 Ebrill, 2020, i gysylltu i gofrestru.  Bydd y ffocws yn symud i'r rhai a anwyd ar ôl y dyddiad hwn cyn gynted â phosibl, a rhoddir cyhoeddusrwydd i'r diweddariadau. 

Bydd angen i rieni newydd fynychu'r swyddfa gofrestru yn bersonol ond bydd swyddfeydd yn lleihau'r amser cyfweld hwn drwy gasglu gwybodaeth ymlaen llaw. 

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol am ragor o fanylion.

Yng Nghasnewydd, gallwch ofyn am apwyntiad cofrestru ar-lein.

Awdurdod Lleol 

Gwefan 

E-bost 

Ffôn 

Blaenau Gwent

www.blaenau-gwent.gov.uk

registrars@blaenau-gwent.gov.uk

01495 353372

Caerffili

www.caerphilly.gov.uk

registrars@caerphilly.gov.uk

01443 864166 neu 864170

Sir Fynwy

www.monmouthshire.gov.uk

RegisterOffice@monmouthshire.gov.uk

01873 735435

Casnewydd

www.newport.gov.uk

registrar@newport.gov.uk

01633 235510 neu 235520

Torfaen

www.torfaen.gov.uk

registrars@torfaen.gov.uk

01495 742132 neu 742133

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.