Talu am rywbeth

CRM - Save time - image only

Gallwch wneud cais, adrodd neu dalu am wasanaethau’r cyngor ar-lein ar adeg ac mewn lleoliad sy’n addas i chi.

Drwy ddefnyddio ein gwasanaethau ar-lein ac ap gallwch gysylltu â’r cyngor yn gyflym a chael ymateb cyflym.  

Os byddwch yn creu cyfrif personol, byddwch yn gallu gweld eich holl ymholiadau ac ymatebion mewn un lle.  

Fodd bynnag, gallwch dal adrodd, gofyn a thalu am wasanaethau heb greu cyfrif – trwy fewngofnodi fel gwestai.  

Mae’r ap My Newport hefyd yn ei gwneud hi’n haws i ofyn am wasanaethau'r cyngor pan rydych allan. Gallwch ei lawrlwytho o siop apiau eich darparwr – chwiliwch am ‘My Newport’.  

Gwneud taliad

Ddebyd Uniongyrchol

Cofrestrwch i dalu'r dreth gyngor ac ardrethi busnes trwy Ddebyd Uniongyrchol - gwnewch yn siwr bod gennych eich cyfeirnod 8 digid ar gyfer y dreth gyngor neu ardrethi busnes wrth law, yn ogystal â manylion eich cyfrif banc.

Bydd angen cerdyn debyd neu un o'r prif gardiau credyd arnoch chi.

Gweld pob taliad ar-lein

Hefyd, gallwch dalu biliau penodol y cyngor: 

  • yn bersonol gan ddefnyddio arian parod mewn unrhyw siop yn y Deyrnas Unedig sy'n cynnig gwasanaeth PayPoint, ar yr amod bod gennych fil neu ddogfen â chod bar unigryw sy'n dangos beth yw eich cyfrif
  • yn bersonol gan ddefnyddio arian parod, siec a cherdyn mewn unrhyw Swyddfa Bost yn y DU
  • dros y ffôn
  • drwy'r post

Heb weld yr hyn rydych chi'n chwilio amdano?

Dewiswch weld pob ffurflen ar-lein neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd trwy e-bost, ar y ffôn neu'n bersonol.