Rhoi gwybod am rywbeth

CRM - Save time - image only

Coronavirus (COVID-19)

Byddwch yn ymwybodol y gInternal and Customer Facing y Cyngor gymeryd fwy o amser nag arfer I ymateb I lythyrau neu gwynion, o ganlyniad I brinder staff ac ymateb y Cyngor i coronafeirws. Diolch I chi am eich detwriaeth

Gallwch wneud cais, adrodd neu dalu am wasanaethau’r cyngor ar-lein ar adeg ac mewn lleoliad sy’n addas i chi.

Drwy ddefnyddio ein gwasanaethau ar-lein ac ap gallwch gysylltu â’r cyngor yn gyflym a chael ymateb cyflym.  

Os byddwch yn creu cyfrif personol, byddwch yn gallu gweld eich holl ymholiadau ac ymatebion mewn un lle.  

Fodd bynnag, gallwch dal adrodd, gofyn a thalu am wasanaethau heb greu cyfrif – trwy fewngofnodi fel gwestai.  

Mae’r ap My Newport hefyd yn ei gwneud hi’n haws i ofyn am wasanaethau'r cyngor pan rydych allan. Gallwch ei lawrlwytho o siop apiau eich darparwr – chwiliwch am ‘My Newport’.  

Safeguarding and abuse

If you have concerns about a child or young person under 18 years old or an adult at risk, please immediately contact our social services duty officer on (01633) 656656 or the emergency contact team on 0800 328 4432 outside normal office hours, Mondays-Fridays 8.30-5pm. 

Read about safeguarding children, young people and adults at risk.

For more information visit the Gwent Safeguarding website 

Rhowch wybod i Gyngor Dinas Casnewydd am broblem