Polisi preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd  hwn yn ymwneud â gwefan Cyngor Casnewydd (www.newport.gov.uk) ac nid yw’n berthnasol i wefannau allanol y mae modd cysylltu â nhw o wefan Casnewydd.

Nid yw Cyngor Dinas Casnewydd yn cipio a storio unrhyw wybodaeth bersonol ar ymwelwyr â’r wefan, ac eithrio pan fo manylion yn cael eu rhoi’n wirfoddol drwy e-bost, neu trwy ddefnyddio ffurflen electronig, neu wrth wneud ymholiad ynghylch ein gwasanaethau.

Yn yr achosion hyn, caiff y wybodaeth bersonol a ddarperir gennych i Gyngor Dinas Casnewydd ei ddefnyddio dim ond i ddarparu’r wybodaeth yr holoch chi yn ei gylch.

Ni fyddwn yn pasio eich gwybodaeth bersonol i unrhyw sefydliadau y tu allan a/neu unigolion oni bai eich bod yn rhoi eich cydsyniad amlwg. 

Defnydd o cwcis

Nid yw Cyngor Dinas Casnewydd yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth o’r safle ac ni fydd yn casglu gwybodaeth yn eich cylch ac eithrio’r wybodaeth sydd ei hangen i weinyddu’r gweinydd gwe.

Rydym yn casglu cyfeiriadau IP ymwelwyr fel y gallwn weld pa dudalennau sydd fwyaf poblogaidd. Rydym hefyd yn dal cyfeiriadau IP o ffurflenni adborth electronig fel y gallwn fonitro’r defnydd ar yr adnodd adborth. 

Diogelu data

General Data Protection Regulation (GDPR)

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ei gofrestru o dan Ddeddf Diogelu Data 1998, yn caniatáu i ni ddal a phrosesu gwybodaeth bersonol.

Fe fyddwn ond yn defnyddio’r cyfryw wybodaeth ag a ganiateir gan y Ddeddf. 

Read our GDPR statement and privacy policy

Eglurhad ar dermau

Porwr = rhaglen feddalwedd a ddefnyddir i ddod o hyd i dudalennau gwe a’u dangos e.e. Google Chrome a Microsoft Internet Explorer

Cwci = neges gaiff ei rhoi i borwr gwe gan weinydd gwe. Caiff y neges ei storio gan y porwr mewn ffeil destun a’i gyrru nôl i’r gweinydd bob tro mae’r porwr yn holi am dudalen gan y gweinydd. Prif ddiben cwcis yw adnabod ac o bosib i baratoi tudalennau wedi eu personoli ar gyfer ymwelwyr.

IP = yn caniatáu rhwydweithiau sy’n gysylltiedig â’r Rhyngrwyd i yrru data rhwng dwy ddyfais. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) yn creu cyswllt rhwng dau westeiwr fel y gallan nhw yrru negeseuon nôl a blaen.

Cyfeiriad IP = nod adnabod ar gyfrifiadur ar rwydwaith. Os ydych yn gysylltiedig â’r Rhyngrwyd bydd cyfeiriad IP gennych, fydd efallai yn edrych ychydig fel hyn: 128.124.88.4

Gweinydd gwe = yn darparu (gweini) tudalennau gwe i’ch cyfrifiadur