Tryloywder

Cyhoeddir y data hyn yn rhan o ymrwymiad Cyngor Dinas Casnewydd i fod yn agored ac yn dryloyw. 

Mae croeso i chi ailddefnyddio’r setiau data hyn gan ddilyn telerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeddfwriaeth ar gael gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Darllenwch am ymrwymiad y cyngor i rannu gwybodaeth

Rhyddid gwybodaeth

Darllenwch sut mae’r cyngor yn ymdrin â cheisiadau rhyddid gwybodaeth a sut i wneud cais.

Setiau data ardrethi busnes

Diben y rhestr isod o setiau data yw ymdrin â’r wybodaeth ardrethi busnes y gofynnir amdani amlaf.

Cyhoeddir y wybodaeth hon bob tri mis ac nid yw’n cynnwys manylion cyfrifon ardrethi yn enw unigolion preifat.

Ionawr 2019

Hydreyf 2018

Gorffennaf 2018

Ebrill 2018

Hydref 2017

Gorffennaf 2017

Ebrill 2017

Ionawr 2017

Hydref 2016

Gorffennaf 2016

Ebrill 2016

Rhagfyr 2015

Manylion lwfansau a threuliau cynghorwyr

Lawrlwythwch y Cod Ymddygiad Aelodau (pdf)

Manylion taliadau’r cyngor i gyflenwyr

Cyflogau a graddfeydd y cyngor

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi cwblhau ymarfer cyflogau a graddfeydd i werthuso pob swydd NJC yn y gweithlu, a rhoddwyd pob swydd o fewn strwythur 15 gradd. 

Lawrlwythwch y strwythur graddfeydd swyddi (Excel)

Lawrlwythwch bolisi cyflog a gwobrwyo’r cyngor  (pdf)

Darllenwch am ddata angladdau iechyd cyhoeddus

Dewch o hyd i niferoedd disgyblion yng Nghasnewydd  

Manylion Costau cynhyrchu Materion Casnewydd