Nadolig

Christmas - Friars Walk - Shoppers

Panto Glan yr Afon: Y Dywysoges Hir Ei Chwsg:

Dydd Mawrth 4 Rhagfyr 2018 - Dydd Sul 6 Ionawr 2019

Panto llawn hwyl i’r teulu y flwyddyn hon! Ewch i https://tickets.newportlive.co.uk/en-GB/shows/sleeping beauty the riverfront panto 2018-19/info i archebu tocynnau.

Siop

Ymwelwch â Chasnewydd am fargeinion, anrhegion a nwyddau gan fasnachwyr annibynnol, hanesyddol http://www.newport.gov.uk/en/Leisure-Tourism/Shopping/Newport-market.aspx a Friars Walk

Parcio a theithio

Dydd Sadwrn 17 Tachwedd - Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr 2018

Bydd gwasanaeth parcio a theithio am ddim ar ddydd Sadwrn yn rhedeg rhwng meysydd parcio'r Ganolfan Ddinesig a gorsaf fysiau canol y ddinas o 9am, gyda'r bws olaf yn gadael o ganol y ddinas am 5.50pm.

Ewch i Newport Transport

View parking information 

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu

Caiff biniau ac ailgylchu eu casglu ddiwrnod yn hwyrach na’r arfer dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn  Newydd.

Nodwch eich cod post ar y bin collection page i weld pryd caiff eich bin ac ailgylchu eu casglu. 

Gallwch ailgylchu eich coeden Nadolig go iawn drwy:

Ailgylchu cardiau a phapur lapio

Rhowch eich cardiau yn eich bocs ailgylchu gwyrdd. Rhowch gardfwrdd a phapur lapio yn eich bocs glas - dim papur lapio ffoil os gwelwch yn dda!

Darllenwch am ailgylchu dros y 'Dolig gyda Wastesavers

Oriau agor y Ganolfan Ailgylchu

  • Dydd Llun 24 Rhagfyr 2018: ar agor 7am – 4.30pm
  • • Dydd Mawrth 25 Rhagfyr a dydd Mercher 26 Rhagfyr: ar gau
  • Dydd Iau 27 a dydd Gwener 28 Rhagfyr: ar agor 7.30am - 4.30pm.
  • Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr a dydd Sul 30 Rhagfyr: 9am - 4.30pm
  • Dydd Llun 31 Rhagfyr: ar agor 7.30am – 4.30pm
  • • Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019: ar gau

Caniateir i’r cerbydau olaf ddod i mewn i’r safle 15 munud cyn yr amser cau

Oriau gweithredu'r Cyngor

Ffoniwch Gyngor Dinas Casnewydd ar (01633) 656656 neu ewch i'r orsaf wybodaeth ar Queensway.

  • Dydd Llun 24 Rhagfyr a dydd Mercher 26 Rhagfyr: ar gau
  • Dydd Iau 27 a dydd Gwener 28 Rhagfyr: ffôn 8am - 6pm, ymweld 8.30am – 5pm
  • Dydd Llun 31 Rhagfyr: ffôn 8am - 6pm, ymweld 8.30am - 5pm
  • Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019: ar gau