Gwelliannau i lwybr tynnu'r gamlas

Canal tow path closure_Feb 2019

11 Chwefror – 31 Mawrth 2019

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gwneud gwaith i wella’r llwybr tynnu ar hyd camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, rhwng y ffin â Chaerffili a Chanolfan Gamlas y 14 Loc.

I sicrhau diogelwch y cyhoedd bydd y llwybr tynnu’n cael ei gau tan ddiwedd Mawrth 2019, pan fydd y gwaith gwella’n cael ei gwblhau.

Gallwch weld manylion y llwybrau amgen ar hyd y llwybr ac wrth y pwyntiau cau.

Dyma gynllun ar gyfer cau'r llwybr tynnu (pdf)

Dyma corchymyn gwella llwybr y gamlas (pdf)

E-bostiwch info@newport.gov.uk am ragor o wybodaeth.

TRA97558 15/2/2019