Rheoli adeiladu

Mae rheoliadau adeiladu yn safonau cenedlaethol sydd ar waith ar gyfer adeiladau o bob math a newidiadau o bob math i adeiladau ac mae pob agwedd ar waith adeiladu’n berthnasol iddynt. 

Cyngor a chanllawiau rheoli adeiladu

Cyflwyno eich cais rheoli adeiladu

Strwythurau peryglus

Trwydded sgaffaldiau a phalisau

Cysylltiadau rheoli adeiladu 

Betws, Malpas, Allt-yr-yn, Shaftesbury, Stow Hill, Victoria:

Ffôn (01633) 851714 neu 07976 963786 neu e-bost kate.milton@newport.gov.uk 

Rogerstone, Graig, Marshfield, Gaer, Tredegar Park:

Ffôn (01633) 210823 neu 07950 954987 neu e-bost christopher.baker@newport.gov.uk

Langstone, Llanwern, Lliswerry, Pillgwenlly:

Ffôn (01633) 210887 neu 07772 383880 neu e-bost duncan.boughen@newport.gov.uk  

Caerllion, Langstone, Llanwern, Ringland, Alway, Beechwood,

Sain Silian: 

Ffôn (01633) 210823 neu 07950 954987 neu e-bost building.control@newport.gov.uk

Ymholiadau cyffredinol

E-bostiwch building.control@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm rheoli adeiladu.