Enwi strydoedd a rhifo tai

Mae enwi strydoedd a rhifo tai yn caniatáu am roi hunaniaeth unigryw i stryd a'i heiddo.

Arolwg – Polisi Casnewydd ar gyfer enwi strydoedd a rhifo eiddo 

9 Awst - 8 Medi 2019
Rheolir y gwaith o Enwi Strydoedd a Rhifo Eiddo yng Nghasnewydd gan y Cyngor dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1925. 

Pwrpas y rheoliad hwn yw sicrhau bod unrhyw stryd newydd neu ddiwygiedig ac enwau a/neu rifau eiddo yn cael eu rhannu mewn dull trefnus a chyson.

Mae’r polisi a fabwysiadwyd gan y Cyngor ar gyfer enwi strydoedd a rhifo eiddo yn cael ei adolygu a’i ddiweddaru.

Darllenwch yr adolygiad drafft o'r polisi enwi strydoedd a rhifo eiddo (pdf).

Cwblhewch yr arolwg enwi strydoedd a rhifo eiddo i rannu eich safbwyntiau.

Mae’r arolwg yn cau ddydd Sul 8 Medi 2019.

Gwneud cais a thalu am enwi stryd a rhifo tai 

Prisiau enwi strydoedd a rhifo tai

Polisi ac arweiniad ar enwi strydoedd a rhifo tai (pdf)

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd gyfrifoldeb statudol i sicrhau bod strydoedd yn cael eu henwi a phwerau ychwanegol i roi enw neu rif i eiddo.

Y Post Brenhinol yn unig sy'n gyfrifol am neilltuo codau post pan fydd manylion cyfeiriadau newydd neu ddiwygiedig wedi'u cadarnhau gan y cyngor.

Pan fydd y broses enwi a rhifo'r stryd wedi'i chwblhau, bydd y cyngor yn cadarnhau cyfeiriad llawn, gan gynnwys cod post, yr eiddo dan sylw.

Hysbysiadau preifatrwydd enwi strydoedd a rhifo tai (pdf)

Cwestiynau Enwi a Rhifo Strydoedd

TRA106530 9/8/2019