Dysgu yn y Gymuned

COVID -19: Adult Community Learning classes are cancelled until further notice.

Dewch i ddysgu sgiliau newydd a gwella eich rhagolygon gyrfaol gyda chyrsiau Dysgu Oedolion yn y Gymunedol Casnewydd.

Llyfryn cyrsiau 2019-2020 (pdf)

Anfonwch e-bost i community.learning@newport.gov.uk i ofyn am gyrsiau a dilynwch dudalen Facebook / cyfrif Twitter y Cyngor i gael y newyddion diweddaraf.  

Consesiynau

Efallai y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad ar brisiau cyrsiau.

Sylwch fod amodau’n berthnasol a bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn derbyn budd-daliadau y mae’n rhaid iddi fod yn ddilys ar y diwrnod y byddwch yn cofrestru ar y cwrs.

Siaradwch ag aelod o staff neu anfonwch e-bost i community.learning@newport.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Polisi Ad-dalu

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd yr hawl i ganslo neu gyfuno cyrsiau. Os yw hyn yn angenrheidiol, mae’n bosib y gellir cynnig ad-daliad llawn neu rannol.

Ni roddir ad-daliadau am unrhyw reswm arall.   

TRA89763 20 August 2018