Gwneud dillad

Dosbarthiadau gwneud dillad Nicola

Cyrsiau 30 wythnos ar gyfer dechreuwyr, y rhai sy’n gwella a myfyrwyr canolradd.   

Cynhelir yr holl gyrsiau yng Nghanolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian, Heol Beaufort, Casnewydd, NP19 7UB.

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at nicolareynolds68@yahoo.co.uk neu ffoniwch 0753 855 7009