Gwaith ffordd

Gweld adroddiad gwaith ffordd wythnosol Casnewydd (pdf)

Gweld y gwaith ffordd sy’n digwydd ar hyn o bryd yng Nghasnewydd

Gweld gwefan Traffig Cymru   

Ardal Ridgeway – Gwaith cyfleustodau Wales and West 

27 Awst 2019 – Chwefror 2020

Bydd pibau nwy yn cael eu huwchraddio yn ardaloedd Risca Road a Glasllwch Crescent, gyda rhannau o heolydd yn cael eu cau a goleuadau traffig ar waith. 

Bydd angen cau cyffyrdd hefyd ar Redbrook Road, Nant Coch Drive, Ridgeway, Melbourne Way a Western Avenue.

Cynhelir mynediad unffordd ar gyfer preswylwyr a bydd arwyddion dargyfeirio clir i’w gweld.

Cysylltwch â gwasanaethau cwsmer Wales and West os oes gennych unrhyw ymholiadau, ar y rhif ffôn am ddim 0800 912 2999, drwy e-bost at enquiries@wwwutilities.co.uk neu drwy drydaru @WWUtilities.

Gwelliannau i gyffordd 28 yr M4

Trefn lonydd newydd

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Parc Tredegar Cyffordd 28

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Pont Ebwy

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen mwy

TRA106786 15/8/2019