Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Casnewydd ym Maesglas ym mynedfa’r safle tirlenwi oddi ar gylchfan y SDR (A48).

Cyfeiriad

Docks Way, Maesglas, Casnewydd, Gwent NP20 2NS (peidiwch â defnyddio hwn ar gyfer llyw lloeren).

Dod o hyd i'r Ganolfan Ailgylchu ar fapiau Fy Nghasnewydd.   

Oriau Agor 

  • Dydd Llun: 7.30am - 4.30pm
  • Dydd Mawrth: 7.30am - 4.30pm
  • Dydd Mercher: 7.30am - 4.30pm
  • Dydd Iau: 7.30am - 4.30pm
  • Dydd Gwener: 7.30am - 4.30pm
  • Dydd Sadwrn: 9am - 4.30pm
  • Dydd Sul: 9am - 4.30pm 

Bydd y mynediad olaf 15 munud cyn yr amser cau.

More Gall y safle hwn fod yn brysur iawn ar y penwythnosau; trefnwch eich gwastraff i arbed ciwio 

Mae’r safle ar gau ar Ŵyl y Banc ac eithrio dydd Gwener y Groglith & Ŵyl y Banc fis Awst pan yw ar agor o 7.30am tan 4.30pm.

Caiff preswylwyr Casnewydd ddefnyddio’r safle am ddim a chant hefyd ailgylchu yn un o ganolfannau ailgylchu Casnewydd.

Dysgwch beth gallwch ei ailgylchu yn y Ganolfan Ailgylchu.

Mae’n bosibl y gofynnir i breswylwyr â gwastraff heb ei drefnu, neu sy’n defnyddio trelar, gyflwyno tystiolaeth eu bod yn byw yng Nghasnewydd a dangos cynnwys eu bagiau i sicrhau na chaiff deunydd ailgylchu ei anfon i dirlenwi.

Caiff preswylwyr Casnewydd adael nid mwy na phedwar bag bin o wastraff y cartref heb ei drefnu os na ellir ailgylchu’r deunydd go iawn. 

Safle tirlenwi

Mae’r safle tirlenwi ar gyfer cwsmeriaid masnachol a phreswylwyr sy’n defnyddio cerbydau mawr, trelars neu faniau.

Oriau agor

Dydd Llun – dydd Iau: 7:30am – 3:30pm

Dydd Gwener: 7:30am – 3:00pm

Dydd Sadwrn: 9am - 12pm

Dydd Sul: Ar gau

Gwyliau’r Banc: ar gau ac eithrio dydd Gwener y Groglith (7:30am - 3:30pm)

Gweld y costau presennol ar gyfer tirlenwi.