Archebu bagiau a biniau newydd

Dylech nodi o Chwefror 2019 ymlaen y caiff archebion am finiau gwastraff newydd neu finiau a archebir yn lle biniau eraill eu dosbarthu yr wythnos yn dechrau Ebrill 2019.

Os ydych yn archebu bin yn ystod yr adeg hon byddwn yn danfon rholyn o 20 o fagiau gwastraff i’ch cyfeiriad er mwy eich galluogi i roi tri bag gwastraff allan i’w casglu bob pythefnos.

Gwneud cais am finiau, bagiau a blychau ailgychu

Gallwch hefyd gasglu bagiau cadi bwyd o’ch llyfrgell leol, yr Orsaf Wybodaeth a, rhwng dydd Llun a dydd Gwener o 8am tan 6pm, o’r brif dderbynfa yn y Ganolfan Ddinesig. 

Biniau gwastraff mawr

Caiff aelwydydd sy’n cynnwys chwech o bobl neu fwy ofyn am fin gwastraff mwy. 

Gwneud cais am fin gwastraff mwy

TRA97399 08/02/2019