Dinas ddigidol

Stock digital image (2) 

Mae Casnewydd yn ddinas ddigidol lle gallwch gael mynediad at wi-fi am ddim.

Cafodd Cyngor Dinas Casnewydd Siarter Cynhwysiant Digidol Cymunedau Digidol Cymru (pdf) ym mis Gorffennaf 2016.

Strategaeth ddigidol - dweud eich dweud

Sut ydych chi am weld Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu gwasanaethau digidol?

Sut gallwn ni wella Cynhwysiant Digidol ledled Casnewydd?

Rhowch wybod inni!

Bydd ein tîm digidol yn cynnal sesiynau trafod i geisio deall eich syniadau o ran sut y gallwn wella ein gwasanaethau ar-lein a digidol.

Bydd y sesiynau yn ein helpu i lunio ein strategaeth ddigidol nesaf, sy'n nodi sut y byddwn yn defnyddio dulliau digidol i gyflawni ar eich rhan.

Cynhelir y sesiynau nesaf yn:

Dydd Mawrth, 14 Medi

Hyb Canolog, Pill Millennium Centre, Courtybella Terrace, Casnewydd, NP20 2GH (09:30-10:30)

Archebwch nawr

Hyb y Gogledd, Canolfan Gymunedol Betws, 43 The Precinct, Betws NP20 7TN (14:00-15:00)

Archebwch nawr

Dydd Mercher, 15 Medi

 

Hyb Gorwellian, Canolfan Gymudesol Maesglas, Bideford Road, Casnewydd, NP20 3XT (09:30-10:30)

Archebwch nawr

Ty Cymunedol, Eton Road, Casnewydd, NP19 0BL (14:00-15:00)

Archebwch nawr

Canolfan Gymudesol Alway Aberthaw Avenue, Alway, NP19 9SG (16:00-17:00)

Archebwch nawr 

Os hoffech chi gyfrannu at y digwyddiad hwn yn Gymraeg, rhowch wybod i ni o leiaf saith diwrnod ymlaen llaw i’n helpu i hwyluso cyfieithu.

I breswylwyr ac ymwelwyr

Mae wi-fi am ddim mewn dros 50 o adeiladau cyhoeddus, ar fysus Casnewydd, yn y gorsafoedd trên a bws, ym marchnad Casnewydd ac ar strydoedd canol y ddinas.  

Mae’r symbol Wi-Fi Gyfeillgar yn helpu plant, pobl ifanc ac oedolion i ddod o hyd i leoliadau lle mae’r wi-fi wedi’i addasu i geisio blocio deunyddiau amhriodol, cynllun achrededig gyda Chyngor y DU dros Ddiogelwch Ar-lein i Blant.

Gall preswylwyr ac ymwelwyr gael mynediad at Gwmwl Cymunedol Casnewydd a Chysylltiad Dinas Casnewydd o unrhyw ddyfais ddi-wifr.

I fusnesau

Gall band eang cyflym iawn fod yn ddefnyddiol i fusnesau o bob maint drwy eu galluogi nhw i gyfathrebu’n well gyda chwsmeriaid, trosglwyddo data’n gynt a gweithredu’n fwy effeithlon. 

Gweld sut mae busnesau lleol wedi defnyddio band eang cyflym

Adnoddau

Lawrlwythwch Strategaeth Ddigidol Casnewydd 2015-2020 (pdf)

Asesiad o’r Effaith ar Breifatrwydd – Wi-Fi Cyhoeddus (pdf)