Cyllid ar gyfer dechrau busnes

Grantiau ar gyfer Dechrau Busnes gan Gyngor Dinas Casnewydd a UK Steel Enterprise

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal cynllun grantiau dechrau busnes i fusnesau newydd a busnesau sydd hyd at flwydd oed, wedi'i ariannu gan UK Steel Enterprise.

Cynllun Benthyciad Dechrau Busnes Cymru

Mae Busnes mewn Ffocws yn gweinyddu cynllun Benthyciad Dechrau Busnes Cymru.

I fod yn gymwys, mae'n rhaid bod y sector preifat wedi gwrthod rhoi cyllid i chi i ddechrau eich busnes neu mae'n rhaid i chi fod o dan 30 oed.

Ymddiriedolaeth y Tywysog

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn gweithio gyda phobl 18 i 30 oed i droi syniadau mawr yn realiti busnes drwy'r Rhaglen Fenter. Mae'r rhaglen am ddim ac mae'n cynnig hyfforddiant, cymorth mentora unigol a chyllid. 

Lwfans Menter Newydd - y Ganolfan Byd Gwaith

Mae'r Lwfans Menter Newydd yn caniatáu i bobl ddi-waith gadw rhai budd-daliadau am hyd at 6 mis ar ôl dechrau busnes.

Mae cynllun benthyciadau a mentora ar gael hefyd.