Cyllid Gwyrdd

Gall yr Ymddiriedolaeth Carbon drefnu archwilid effeithlonrwydd ynni a chynnig benthyciadau di-log ar gyfer buddsoddiadau a fydd yn lleihau allyriadau carbon drwy ddefnyddio llai o ynni. 

Mae Wrap Cymru yn gweithio gyda busnesau i’w helpu i leihau deunydd pecynnu a gwastraff gyda chyllid ar gael i helpu gyda’r costau cyfalaf o ddatblygu a chynnal datrysiadau Rheoli Gwastraff Cynaliadwy. 

Mae’r Cynllun Lwfans Cyfalaf Uwch (ECA) yn rhoi rhyddhad trethi uwch i fusnesau ar gyfer buddsoddi mewn offer sy’n bodloni meini prawf arbed ynni. 

Tariffau mewn-fwydo: os yw eich busnes yn cynhyrchu ei drydan ei hun, gallwch gael taliad am unrhyw beth dros ben sy’n cael ei allforio i’r grid cenedlaethol.

Ewch i Gov.UK am ragor o wybodaeth.  

Mae’r gronfa Entrepreneuriaid Ynni yn cefnogi datblygiad technolegau neu brosesau arloesol o ran effeithlonrwydd ynni, storio a chynhyrchiant carbon isel. 

TRA99331 15/03/2019