Benthyciadau

Ffynonellau benthyciadau

Banciau yw'r lleoedd mwyaf cyffredin i fusnesau gael benthyciadau a bydd banciau'n aml yn gofyn am warant ar gyfer benthyciadau mwy o faint.

Mae benthyciadau UK Steel Enterprise ar gael i fusnesau sydd wedi'u lleoli yng Nghasnewydd ar gyfer buddsoddiadau. 

Mae Cyllid Cymru yn cynnig benthyciadau anwarantedig gyda llog yn cael ei godi yn unol â chyfradd y farchnad. 

Trwy Busnes Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyllid busnes ad-daladwy i fentrau mewn 9 sector economaidd allweddol.

Mewn ambell achos, ni fydd yn rhaid ad-dalu'r cyllid os ystyrir bod y buddion economaidd yn arwyddocaol iawn.