Gweithgareddau Awyr Agored

RhandiroeddMae gan Gasnewydd sawl safle rhandir ar draws y ddinas. 

Incredibly Edibleprosiectau cymunedol sy'n creu ardaloedd tyfu bwyd ar fannau gwyrdd. 

Grŵp Awyr Agored Casnewydd (NOG)digwyddiadau gyda'r nos ac ar benwythnosau yng Nghasnewydd a'r tu allan, rhai ymhellach i ffwrdd. 

Rhedeg yn y Parcmae digwyddiadau rhedeg mewn parciau wedi'u hatal ar hyn o bryd oherwydd COVID-19, er y gallwch gerdded, loncian neu redeg eich llwybr 5k eich hun a chyflwyno'ch amser ar-lein. 

Cerddwyr De Gwentgrŵp cerdded sy’n cwrdd ar ddydd Sul, 9.30am ym maes parcio uchaf y Ganolfan Ddinesig ar Fields Road. Mae teithiau’n amrywio rhwng 5 milltir a 10 milltir dros wastatir.