Etholiad Ward Victoria

6 Mai 2021

Candidate

 Party

Number of votes

Comment

HAMILTON

Mike

Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

 402

 

HUSSAIN

Farzina

Welsh Labour / Llafur Cymru

 1138

 Etholedig

KHAN

Tariq

Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru

 167

 

TARIQ

Muhammad

Conservative and Unionist Party

 259

 

 Y ganran a bleidleisiodd

Cyfanswm yr etholwyr  

5379 

Y ganran a bleidleisiodd

 36.9%

 

Roedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn:

a) dim marc swyddogol 

0

b) pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i’w wneud

1

c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr ohoni/ohono

0

d) heb ei farcio neu’n gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd

19

e) gwrthodwyd yn rhannol

00

Cyfanswm

 20