Newyddion

Neges o gydymdeimlad i bobl Plymouth

Wedi ei bostio ar Tuesday 17th August 2021

Yn dilyn digwyddiadau brawychus a thorcalonnus yr wythnos diwethaf, hoffem fynegi cydymdeimlad ar ran y cyngor a'r ddinas i bobl Plymouth ac, yn arbennig, perthnasau a ffrindiau'r pum person a gollodd eu bywydau mewn ffordd mor drasig.

 

Fel arwydd o barch ac undod, rydym yn hedfan ein baneri ar hanner mast.

 

Cyn-reolwr gyfarwyddwr Cyngor Dinas Casnewydd, Tracey Lee, yw prif weithredwr Cyngor Dinas Plymouth. Rydym yn meddwl am bawb yn Plymouth ar yr adeg drist hon.

 

Y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd, a Beverly Owen, Prif Weithredwr Cyngor Dinas Casnewydd

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.