Newyddion

Prosiectau cyffrous yng nghanol y ddinas yn cael eu harddangos ar ymweliad gweinidogol

Wedi ei bostio ar Thursday 2nd September 2021

Roedd arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Jane Mudd, yn falch iawn o groesawu Vaughan Gething AS, gweinidog economi llywodraeth Cymru, a Jayne Bryant AS ar ymweliad â Chasnewydd ddoe.

Roedd yr ymweliad gan y gweinidog yn gyfle i'r cyngor arddangos busnesau newydd a mentrau ailddatblygu yn y ddinas.

Roedd y daith yn cynnwys dau brosiect pwysig yng nghanol y ddinas sydd ill dau wedi elwa ar gyllid gan Lywodraeth Cymru: Marchnad Casnewydd ac Arcêd Marchnad Casnewydd.

Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd Marchnad Casnewydd sydd wedi'i hailddatblygu yn cynnig cyfuniad o leoedd bwyd a diod , manwerthu, hamdden a gweithleoedd annibynnol.

Bydd Arcêd y Farchnad, yr ail arcêd hynaf yng Nghymru, hefyd yn cefnogi mannau swyddfa a chydweithio newydd ochr yn ochr ag unedau manwerthu traddodiadol pan fydd y gwaith ar y safle wedi'i gwblhau.

Ymwelodd y daith hefyd â dau fusnes creadigol o Gasnewydd:  Bright Branch a Q Newport.

Mae Bright Branch yn arbenigwr cyfathrebu digidol sy'n cynhyrchu cynnwys digidol, y tu ôl i'r llenni a ffeithiol ar gyfer brandiau teledu, cymdeithasol a byd-eang. Cafodd Bright Branch fudd o gymorth gan y cyngor wrth ddechrau yn ôl yn 2018. 

Mae Q Newport, sydd wedi'i leoli yn hen Westy’r Queens, yn gysyniad gweithle cydweithredol newydd sy'n cynnig mynediad i aelodau at fwyty, bar a gwesty ochr yn ochr â swyddfeydd a mannau cydweithio.

Wrth sôn am yr ymweliad, dywedodd y Cynghorydd Mudd:  "Roeddwn yn falch iawn o allu arddangos rhai o'r busnesau gwych a phrosiectau canol y ddinas i'r gweinidog. 

"Rydym yn gweithio'n galed fel cyngor i wella economi canol y ddinas yn barhaus.  Mae prosiectau pwysig fel Marchnad Casnewydd ac adfer Arcêd y Farchnad yn rhan allweddol o'r gwaith hwn.

"Roedd hefyd yn wych gweld y cynnydd sy'n cael ei wneud gan Bright Branch a Q Newport, busnesau creadigol yng nghanol y ddinas a fydd yn helpu i roi hwb i'n heconomi."

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.