Newyddion

Casnewydd yn nodi Wythnos Addysg Oedolion gyda sesiynau a gweithdai blasu

Wedi ei bostio ar Friday 17th September 2021

Wythnos Addysg Oedolion, sydd bellach yn ei 30ain blwyddyn, yw'r ymgyrch addysg oedolion fwyaf yng Nghymru gyda dros 10,000 o oedolion yn cymryd rhan.

Eleni, bydd Dysgu Oedolion a llyfrgelloedd Casnewydd yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau blasu am ddim ar-lein ac wyneb yn wyneb a gaiff eu cyflwyno ar y cyd â phartneriaid lleol yn cynnwys Pobl, GAVO a Choleg Gwent.

Ddydd Mawrth Medi yng nghampws canol y ddinas Prifysgol De Cymru, bydd tîm sgiliau digidol y Cyngor wrth law i helpu pobl i gysylltu a gwella eu sgiliau digidol.  Bydd y tîm Dysgu Oedolion yn y Gymuned yno hefyd, yn dangos y cyrsiau diweddaraf sydd ar gael ac yn cynnig cyngor a chymorth i unrhyw un sydd eisiau dysgu sgil newydd.  Dewch draw unrhyw bryd rhwng 9am a 5pm.

Mae Wythnos Addysg Oedolion am ddim i bawb a bydd yn digwydd rhwng 20 a 26 Medi.

Dysgwch ragor am weithgareddau Casnewydd dros yr wythnos yn ogystal â'r cyrsiau sy'n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn, yn newport.gov.uk/communitylearning.