Ffioedd a Thaliadau

 Ffioedd a Thaliadau 2019-20

Taliadau hwyr

20c y dydd (caiff bobl ifanc dan 16 oed eu heithrio)

Gweinyddiaeth eitemau hwyr

Unwaith y bydd llythyr eitem hwyr wedi cael ei anfon i chi, bydd rhaid i chi dalu cost postio a 30c ar ben hynny

Amnewid cerdyn llyfrgell

£4.00

Llyfrau coll ac eitemau eraill

Sliding scale linked to book price

Benthyg llyfrau llafar

£1.40 (caiff bobl sydd wedi'u cofrestru'n anabl eu heithrio rhag daliadau)

Dychwelyd llyfrau llafar yn hwyr

20c y dydd

Ffioedd archebu

Dim tâl    

Benthyciad rhwng llyfrgelloedd

£ 4.50 am fenthyciad cychwynnol

Bydd ffi adnewyddu o £4.50 yn cael ei godi os bydd angen yr eitem tu hwnt i'r cyfnod benthyg cychwynnol.

Mynediad i gyfrifiaduron cyhoeddus

Dim tâl

(Defnydd wedi'i gyfyngu i 2 awr y dydd)

Llungopïau

A4 Du/gwyn 20p A3 30p

Lliw A4 £1.10 A3 £1.60

Argraffiad cyfrifiadur

Du a gwyn

A4 20p A3 30p

Argraffiad microffilm/microfiche

£1.00

Ffi deunyddiau

£3.50

Ymchwil hanes teuluol

£28 am bob awr staff

Llogi ystafelloedd

Tâl amrywiol yn cychwyn o £15.00 yr awr yn dibynnu ar y cyfleusterau sydd angen.