Llyfrgelloedd Casnewydd

Libraries_May 2016

O ddydd Mercher 1 Medi bydd holl lyfrgelloedd Casnewydd yn agor ar gyfer pori heb fod angen gwneud apwyntiad.


Er mwyn diogelu ymwelwyr, bydd y mesurau ataliol canlynol yn dal i fod ar waith:

  • Rhaid i bob ymwelydd dros 11 oed ddefnyddio masg wyneb (oni bai bod eithriadau meddygol yn berthnasol)
  • I gefnogi'r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu bydd gofyn i ymwelwyr ddarparu eu manylion cyswllt a fydd yn cael eu cadw ar ffeil am 21 diwrnod.
  • Llai o seddi cyhoeddus ym mhob safle a bydd rhai o’r silffoedd wedi’u hail-drefnu i wella pellter corfforol.
  • Systemau unffordd.
  • Bydd staff yn monitro nifer yr ymwelwyr ac yn rheoli mynediad os oes angen.
  • Benthycwyr i ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth lle bynnag y bo modd.
  • Dim ond am awr o hyd y gellir archebu i ddefnyddio cyfrifiadur cyhoeddus. Nifer y cyfrifiaduron sydd ar gael wedi’u lleihau er mwyn cadw pellter corfforol.
  • Gellir defnyddio'r ardal Astudiaethau Lleol yn y Llyfrgell Ganolog drwy alw heibio neu apwyntiad.  Llai o seddi i gadw pellter corfforol.

Bydd eitemau a fenthycwyd yn parhau i gael eu hadnewyddu'n awtomatig tan ddiwedd mis Medi pan fydd hyn yn cael ei adolygu. Gofynnwn i chi ddychwelyd llyfrau lle bo'n bosibl i'n helpu i sicrhau bod y rhain ar gael i fenthycwyr eraill.

Amseroedd agor wedi'u diweddaru (1 Medi 2021)

Y Llyfrgell Ganolog

 Dydd Llun

Ar Gau

 Dydd Mawrth 

9.30 to 17:00 

 Dydd Mercher 

9.30 to 17:00

 Dydd Iau

9.30 to 17:00

 Dydd Gwener

9.30 to 17:00

 Dydd Sadwrn

9.30 to 16:00

 

Llyfrgell Betws

 Dydd Llun

9.30 to 13,00; 14:00 to 16.30 

 Dydd Mawrth 

9.30 to 13,00; 14:00 to 16.30

 Dydd Mercher 

Ar Gau

 Dydd Iau

9.30 to 13,00; 14:00 to 16.30

 Dydd Gwener

9.30 to 13,00; 14:00 to 16.30

 Dydd Sadwrn

9:30 - 13:00

 

Llyfrgell Caerllion

 Dydd Llun

Ar Gau

 Dydd Mawrth 

Ar Gau

 Dydd Mercher 

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30 

 Dydd Iau

Ar Gau

 Dydd Gwener

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Sadwrn

9:30 - 13:00

 

Llyfrgell Malpas

 Dydd Llun

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30 

 Dydd Mawrth 

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Mercher 

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Iau

Ar Gau

 Dydd Gwener

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Sadwrn

9:30 - 13:00

 

Llyfrgell Pilgwenlli 

 Dydd Llun

Ar Gau

 Dydd Mawrth 

Ar Gau

 Dydd Mercher 

9.30 to 13.00; 14:00 to 16:00

 Dydd Iau

Ar Gau

 Dydd Gwener

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:00 

 Dydd Sadwrn

Ar Gau

 

Llyfrgell Ringland

 Dydd Llun

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Mawrth 

Ar Gau

 Dydd Mercher 

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30 

 Dydd Iau

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Gwener

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Sadwrn

Ar Gau

 

Llyfrgell Tŷ-du

 Dydd Llun

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30 

 Dydd Mawrth 

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Mercher 

Ar Gau

 Dydd Iau

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Gwener

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Sadwrn

9.30 - 13:00

  

Llyfrgell Sain Silian

 Dydd Llun

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30 

 Dydd Mawrth 

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Mercher 

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Iau

9.30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Gwener

Ar Gau

 Dydd Sadwrn

Ar Gau

 

Llyfrgell Tŷ Tredegar

 Dydd Llun

Ar Gau

 Dydd Mawrth 

9:30 to 13,00; 14:00 to 16:30 

 Dydd Mercher 

13:30 to 16:30

 Dydd Iau

Ar Gau

 Dydd Gwener

9:30 to 13,00; 14:00 to 16:30

 Dydd Sadwrn

9.30 to 13:00

 

Gorchuddion wyneb: rhaid i bobl dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â llyfrgell. Mae eithriadau ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n gallu gwisgo gorchudd wyneb am resymau iechyd neu feddygol.

Trwy ddefnyddio eich cerdyn Llyfrgelloedd Casnewydd gallwch gael mynediad at e-Lyfrau ac e-Lyfrau Llafar am ddim ar BorrowBox ac e-Gylchgronau am ddim drwy app Libby.  

Diddordeb mewn hanes teulu? Gall aelodau'r llyfrgell gael mynediad at Ancestry.com i ymchwilio hanes teulu gartref am ddim tan 31 Rhagfyr 2021.  Bydd y gwasanaeth cartref am ddim hwn yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2021 ond gallwch barhau i gael mynediad i Ancestry am ddim yn eich llyfrgell leol.


Chwilio, gwneud cais, adnewyddu

Dod o hyd i eitemau, eu cadw a’u hadnewydd o Lyfrgelloedd Casnewydd. 


Dod i hyd i lyfrgell

Manylion cyswllt, oriau agor a gwasanaethau yn ein llyfrgell leol yng Nghasnewydd


Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gall pawb dros 16 oed ymuno heddiw ar-lein neu drwy fynd i’w llyfrgell leol


Eich Llyfrgell 24/7

  • lawrlwytho eLyfrau, eLyfrauLlafar ac eGylchgronau ar-lein
  • mynediad am ddim i adnoddau gwybodaeth ar-lein gan gynnwys ffynonellau ymchwil hanes teuluol

Plant a phobl ifanc

Mae croeso i blant o bob oedran ddod i Lyfrgelloedd Casnewydd. 

Gwybodaeth a hanes lleol

Adnoddau i’ch helpu i ddeall hanes a datblygiad Casnewydd

Cyfrifiaduron

Mynediad am ddim i gyfrifiaduron, argraffwyr, sganwyr a chymorth yn eich llyfrgell Casnewydd leol

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Amser stori, cymorth chwilio am swydd, hwyl i’r teulu a mwy – dysgwch beth sy’n digwydd yn Llyfrgelloedd Casnewydd. 

Gweler hefyd...

Strategaeth Llyfrgelloedd Casnewydd 2017-2020 (pdf)

Ffioedd a thaliadau Llyfrgelloedd Casnewydd  

 

TRA123545 11/08/2020