Gwybodaeth i Dwristiaid

Canolfan Wybodaeth Leol Casnewydd i Ymwelwyr

Derbynfa'r Llyfrgell, yr Amgueddfa a'r Oriel Gelf, Sgwâr John Frost, Casnewydd, De Cymru NP20 1PA

Ffôn: +44 (0)1633 656656 neu +44 (0)1633 233663  
Ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30am-5pm, dydd Sadwrn 9.30am-4pm

Mae yno amrywiaeth o wybodaeth a thaflenni am atyniadau lleol, ynghyd ag eitemau yn gysylltiedig â Chasnewydd ar werth. Mae adnodd gwefru cadair olwyn/sgwter ar gael; gofynnwch am fanylion.

Canolfannau gwybodaeth leol i ymwelwyr

Canolfan Ymwelwyr y Pedwar Loc ar Ddeg

Cwm Lane, Tŷ-Du, Casnewydd NP10 9GN
Ffôn: +44(0)1633 892167
E-bost: mail@fourteenlocks.co.uk  
Ar agor: 10am-4.30pm 

Cysylltwch â Chymdeithas Tywyswyr Swyddogol Twristiaid Cymru os hoffech i dywysydd proffesiynol eich helpu i wneud y mwyaf o'ch ymweliad