Landlordiaid

Rent-Smart-Wales-logo

Arolwg landlordiaid preifat

16 Awst - 25 Medi

Mae Cyngor Casnewydd am wella ei wybodaeth a’i ddealltwriaeth o’r farchnad rhentu tai yng Nghasnewydd.  Os ydych chi’n landlord preifat sy’n gosod eiddo yng Nghasnewydd, cwblhewch yr holiadur i ddweud eich dweud.

Cymryd rhan yn yr arolwg landlordiaid preifat 

Gosod eiddo – help i landlordiaid

Ydych chi’n cael incwm o eiddo?

Mae webinar ac astudiaethau achos incwm o eiddo HMRS wedi’u hadolygu i’w gwneud yn haws i landlordiaid ddod o hyd i help a chymorth.

Cysylltu 

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i gael rhagor o wybodaeth.