Dysgu yn y Gymuned

Bydd manylion cyrsiau Dysgu Oedolion yn y Gymuned ar gyfer Medi 2020 ar gael yn fuan.

Bydd y cyrsiau'n cynnwys Sgiliau Hanfodol Saesneg a Mathemateg, Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, TGAU Saesneg a Mathemateg, Cynorthwy-ydd Dosbarth, Iaith Arwyddion, TGCh a Sgiliau Byw'n Annibynnol.

I ofyn am ragor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk 

View the 2021/22 community learning brochure (pdf)

 

Adult Learners’ Week runs from 20 to 26 September 2021. Discover learning opportunities in Newport, with workshops, help and advice. 

Take part in Adult Learner's Week 2021

 

Consesiynau

Efallai y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad ar brisiau cyrsiau.

Sylwch fod amodau’n berthnasol a bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn derbyn budd-daliadau y mae’n rhaid iddi fod yn ddilys ar y diwrnod y byddwch yn cofrestru ar y cwrs.

Siaradwch ag aelod o staff neu anfonwch e-bost i community.learning@newport.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Polisi Ad-dalu

Mae gan Gyngor Dinas Casnewydd yr hawl i ganslo neu gyfuno cyrsiau. Os yw hyn yn angenrheidiol, mae’n bosib y gellir cynnig ad-daliad llawn neu rannol.

Ni roddir ad-daliadau am unrhyw reswm arall.   

TRA89763 20 August 2018