Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Coronavirus COVID-19: the community safety warden service will operate Monday to Sunday, 9am to 8pm. Please contact on (01633) 656656. 

Use our noise app to report complaints about noise.

Rhowch wybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwsans sŵn 

Neu ffoniwch:

  • Rhwng 8am a 6pm, ffoniwch (01633) 656 656 a gofyn am y wardeniaid diogelwch cymunedol

  • Ar ôl 6pm, ffoniwch (01633) 656 667

  • Os ydych chi eisoes mewn cysylltiad ag iechyd yr amgylchedd a gofynnwyd i chi ffonio pan fydd y sŵn yn digwydd, cysylltwch â'ch swyddog achos ar ei linell uniongyrchol

I gysylltu â Heddlu Gwent, ffoniwch 101 neu ffoniwch 999 mewn argyfwng.

Wardeniaid diogelwch cymunedol

Mae wardeniaid diogelwch cymunedol Casnewydd wedi'u hachredu gan Heddlu Gwent ac mae ganddynt bwerau o dan Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005.

Gall wardeniaid ddelio ag adroddiadau am niwsans sŵn, sbwriel, baw cŵn, graffiti, tipio anghyfreithlon ac ysmygu mewn mannau cyhoeddus, a gallant gymryd alcohol a sigaréts oddi ar bobl os bydd angen.

Mae wardeniaid yn gweithio'n agos gyda thîm iechyd yr amgylchedd y cyngor i ddelio â niwsans sŵn.

Darllenwch am sut rydym ni'n delio â chwynion am sŵn

O ddydd Iau 29 Gorffennaf 2021, oriau gweithredu'r gwasanaeth warden diogelwch cymunedol fydd 9am i 8pm, o ddydd Llun i ddydd Sul.

Cysylltwch â'r wardeniaid diogelwch cymunedol am ymddygiad gwrthgymdeithasol a niwsans sŵn drwy gydol y flwyddyn - nid oes gwasanaeth ar Ddydd Nadolig, Dydd Gŵyl San Steffan na Dydd Calan.

Cymorth i ddioddefwyr

Bydd y swyddog cymorth dioddefwyr yn asesu anghenion y dioddefwr ac yn cynnig cyngor a chymorth ymarferol, gan weithio gyda wardeniaid diogelwch cymunedol a'r heddlu i sicrhau bod dioddefwyr yn cael cymorth.

Cysylltwch â Chymorth i Ddioddefwyr Cymru neu ffoniwch 0845 612 1900 i gael rhagor o gymorth. 

Darllenwch am Orchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus

Darllenwch am sbardun cymunedol Casnewydd

Cysylltu

Cysylltwch â'r swyddog diogelwch cymunedol yng Nghyngor Dinas Casnewydd