Gwasanaethau Bws

Traveline Cymru ydy’r gwasanaeth gwybodaeth trafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru sy’n cynnwys teithiau bws a thrên.

Ffoniwch 0300 200 2233 i gael amserlen a gwybodaeth am gynllunio taith, codir tâl ar y gyfradd leol am alwadau.

Trafnidiaeth Casnewydd yw’r prif ddarparwr gwasanaethau bws yn y ddinas.

Gwasanaethau Bws Fflecsi

 Mae Bws Casnewydd, mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru a'r cyngor, bellach yn gweithredu gwasanaeth bws Fflecsi ledled y ddinas i ategu a gwella gwasanaethau ar yr amserlen.

 Mae bysus ar waith o 6am tan 11pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac o 9am tan 7pm ar ddydd Sul. Nod y cynllun yw ei gwneud hi'n haws i breswylwyr gyrraedd y gwaith, yr ysgol neu apwyntiadau, neu ar gyfer siop, cwrdd â ffrindiau neu gysylltu â bysus a threnau eraill.

 Mae bysus yn cael eu harchebu drwy'r app neu dros y ffôn.

Pan fydd teithiwr wedi cadw lle, gall Bws Casnewydd warantu y bydd y teithiwr yn cael sedd a digon o le i barchu canllawiau ymbellhau cymdeithasol. 

 Mae prisiau tocynnau'n daladwy ar y bysus a byddant yr un fath â  gwasanaethau eraill Bws Casnewydd. Hefyd, mae pasys consesiynol a’r Pàs MyTravel yn ddilys.

 Ewch i wefan Fflecsi i gael rhagor o fanylion.

Pas Bws i Bobl dros 60 oed

Lawrlwytho cynllun gorsaf fysus a stondinau gweithredwyr Casnewydd yma (pdf) 

Fy Ngherdyn Teithio - 16-21 oed

Mae Trafnidiaeth sy’n Ymateb i Galw Casnewydd yn gweithredu rhwng Llangadwaladr Trefesgob, Y Redwig,Pentref Llanwern a chanol dinas Casnewydd a pharc manwerthu Spytty.

Ffoniwch (01633) 211202 rhwng 9am a 5pm i gadw sedd gan roi eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, man casglu, amser casglu, manylion y daith a nifer y bobl sy’n teithio. 

Lawrlwythwch y daflen Trafnidiaeth sy'n Ymateb i'r Galw (pdf) i weld y manylion llawn.

Darllenwch am y cynllun trafnidiaeth cymunedol Grass Routes  (Welsh pdf needed)

Mae bysus National Express yn cysylltu Casnewydd gyda threfi, dinasoedd a meysydd awyr y DU.