Costau tirlenwi

Costau gwaredu gwastraff ar gyfer safleoedd tirlenwi Casnewydd  

  • Cyfradd cyffredinol = £94.15 fesul tunnell a ffi gât o £54.36
  • Cyfradd is = £3.00 fesul tunnell (gwastraff anadweithiol yn unig) a ffi gât o £54.36
  • Anawdurdodedig = £137 fesul tunnell

Codir isafswm ffi am drosglwyddiadau masnachol o ddwy dunnell o wastraff sef £322.64 yn cynnwys TAW.

Codir isafswm ffi disgresiynol yn seiliedig ar 240k o wastraff o £43 yn cynnwys TAW i breswylwyr mewn faniau.  

Darllenwch gyfraddau Treth Gwaredu Tirlenwi Llywodraeth Cymru 

TRA103409 10/6/2019